• Kohde sijaitsee Helsingin Vallilassa
  • Helsingin kaupunki etsi kiireellisellä aikataululla opetustoimintaan soveltuvaa kiinteistöä
  • Etsittävälle kiinteistölle oli useita erityisvaatimuksia
  • Asiakkaalla oli tiukka budjetti
  • Aidolla kumppanuudella ja tehokkaalla tilasuunnittelulla oikeanlaiset ja -kokoiset tilat syntyivät toivotussa aikataulussa

Haaste & ratkaisu

Keväällä 2013 Helsingin kaupungilla ilmeni kiireellinen tarve ratkaista erään keskiasteen oppilaitoksen sijoittuminen Vallilan alueella.

Oppilaitoksen sijoittumiselle oli useita vaatimuksia: sijainti lähellä keskustoimipistettä, turvallinen ja itsenäinen kiinteistökokonaisuus sekä opetustoiminnan laadulliset ja toiminnalliset erityiskysymykset. Kiinteistö piti saada käyttöön vain kolme kuukautta vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.

Lähtökohtaisesti tehtävä vaikutti mahdottomalta, mutta osapuolten rakentavien keskustelujen ja intensiivisten neuvottelujen jälkeen käynnistimme haastavan hankkeen. Keskeistä onnistumisessa oli luotettavien ja kyvykkäiden kumppaneiden valinta sekä asiakkaan aktiivinen osallistuminen projektiin. Arkkitehdiksi valikoitui PES-Arkkitehdit ja toteuttajaksi YIT. 

Tilasuunnittelulla kustannustehoa

Oppilaitoksen tilantarpeeksi arvioitiin alun perin noin 5 500 m², mutta hankkeen toteuttaminen tässä suuruudessa olisi ollut Helsingin kaupungille taloudellisesti mahdotonta. Yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaamme kanssa kehitimme ratkaisun, jossa koko rakennus tuli oppilaitoksen käyttöön noin 4 000 m²:n laajuisena sisältäen kaikki kyseisen opintoalan tarvitsemat tilat vaaditulla laatutasolla.

Tulos

Keskeinen onnistuminen kaikille osapuolille oli luoda toimiva, oikea-aikainen, laadukas ja kaupungin taloudelliset tavoitteet täyttävä toimitila. Oppilaitos avasi ovensa suunnitellusti elokuussa ja käyttöönotto tapahtui syksyn 2013 aikana.

Kumppaneina maaliin

Tässä hankkeessa eri osapuolet olivat aidosti yhteisen päämäärän eteen ponnistelevia kumppaneita. Sen avulla onnistuimme aluksi lähes mahdottomalta näyttäneen hankkeen kaikissa tavoitteissa.