Regenero Oy

  • YIT:n ja HGR Property Partnersin yhteisyritys
  • Perustettu 2016
  • Mittavia alue- ja kiinteistökehityshankkeita

Kaupunkien kehittyessä tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja.

Näkyvää kehitystä

YIT ja HGR Property Partners ovat toteuttaneet yhdessä useita onnistuneita kiinteistökehityshankkeita. Regenero perustettiin syventämään tätä yhteistyötä ja valmistamaan yrityksiä tulevaisuuden kasvuun.

Yhteisyrityksen kiinteistökehityshankkeet tähtäävät alueen profiilin nostamiseen ja toteutetaan pitkäaikaista kokemusta ja ammattitaitoa hyödyntäen. Kaupunkirakenteiden kehittyessä Regeneron tehtävä on tukea muutosta uudenlaisella kehitysmallilla.

Tiloja tarpeeseen

Toteutettavat hankkeet ovat kokoluokaltaan merkittäviä ja voivat sisältää eri tilatyyppejä, kuten toimisto- ja liiketiloja sekä erilaisia julkisen sektorin tiloja.

Yhdistämällä HGR:n vahvan kaupallisen kehitys- ja liikeideointiosaamisen YIT:n infrastruktuuri- ja toimialakohtaisen projektiosaamiseen, on uudella toimijalla vankka pohja toteuttaa vaativiakin kohteita. Kehityshankkeet kohdistuvat kaupunkielämän kannalta avainpaikoilla sijaitseviin kohteisiin.