HGR:s senaste utvecklingsprojekt är beläget på Kägeludden och omfattar två fastighetsobjekt, en sanering och ett nybygge. Saneringen av den ikoniska tornbyggnaden som tidigare inhyste Fortums huvudkontor beräknas vara klar i början av år 2020. Den nya tornbyggnad som planeras för hotell- och kontorsbruk beräknas stå klar år 2022. Tilläggsuppgifter angående objekten och uthyrningsmöjligheter lämnas av Maria Pukki, maria.pukki@hgrpp.fi, +358 44 715 0745.