• Byggnaden ligger I Helsingfors stadskärna
  • Vid inledningen av projektet hade Kivipalatsi länge använts som kontorsutrymmen
  • Byggnadens tekniska lösningar hade nått slutet av sin livscykel
  • Hela fastigheten totalrenoverades till sin urspungliga glans med beaktande av dagens boendekrav
  • Byggnaden omfattar 28 bostäder och en affärslokal

Utmaningen & lösningen

Projektets mål var att skapa förutsättningar för modernt boende med respekt för den ursprungliga arkitekturen. Projektet var mycket utmanande bland annat i form av förändringar i stadsplanen, omfattande byggnadslov samt beaktandet av museiverkets synpunkter i planeringen.

Resultatet

Tillsammans med Ahlström Capital köpte vi Kivipalatsi år 2012. Vi kunde rädda en ståtlig och värdefull byggnad och återställa den i ursprungligt bruk som bostadshus. Den renoverade fastigheten håller en mycket hög standard. De moderna tekniska lösningarna är genomförda med respekt för den ursprungliga arkitekturen.

Unik byggnad

Kivipalatsi renoverades pietetsfullt. Husfasaderna återställdes i ursprunglig prakt och trappuppgångens fresker restaurerades från golv till tak.

De nya lägenheterna på bottenplan mot gården och loftbostäderna är unika och representerar modernt stadsboende som bäst. Projektet var av stor betydelse inte bara för dem som nu bor i Kivipalatsi utan även för stadsbilden som helhet.