• När projektet startades hade fastigheten en låg beläggning
  • Vår kund Speakers Forum sökte kvalitetsmässiga, formbara utrymmen
  • I lokalplaneringen beaktades framtida förändringsbehov
  • Förutom Speakers Forum, flyttade också andra företag till fastigheten och huset har varit fullt uthyrt redan länge

#

“Speakersforum och Eventforum hade expanderat kraftigt och hade ont om utrymmen. Tillsammans med HGR Property Partners hittade vi en utmärkt lösning som var mycket mera än bara kvadratmeter och dess hyra.

Vi hittade en samarbetspartner som beträffande lokallösningar pratade samma språk som vi oberoende av situationen. Detta partnerskap har fortsatt trots att jag har flyttat till andra operativa uppgifter. I dag har vi redan tre lyckade projekt bakom oss tillsammans med HGR.” - Patrik Ekman, verkställande direktör


Utmaningen & lösningen

Vi ville gå på djupet för att förstå Speakers Forums affärskoncept för att därefter kunna planera ändamålsriktiga utrymmen för dem. Vi eftersträvar alltid en hållbar och funktionell lösning för bägge parter och beaktar också kundens behov på lång sikt.

Speakers Forum är ett företag med gott rykte och god tillväxtpotential som med rimliga investeringar ville skapa utrymmen för sin personal. Kvalitet och trivsamhet var viktiga både ur kundernas och personalens synvinkel. Flexibilitet var också viktigt med tanke på framtida förändringar.

Genom att identifiera de faktorer som hade den största effekten på objektets funktionalitet, kom vi fram till den slutligan lösningen. Vi skapade en planlösning som bestod av det egentliga kontoret samt mötes-,utbildnings- och representationsutrymmen och ingick ett hyresavtal som garanterade bägge parters intresse.

Resultat: rätt utrymme för rätt kund

Vi lyckades skapa en arbetsmiljö som stöder vår kunds affärsverksamhet, höjer personalens motivation och därigenom genererar mervärde.

Långvarigt samarbete

Vårt samarbete med Speakers Forum har fortsatt i positiv anda och utrymmena har anpassats enligt företagets utvecklingsmålsättningar. Vi har sedermera förnyat vårt hyresavtal och vi hoppas på fortsatt gott samarbete.