HGR Property Partners Oy

  • Fastighetsutvecklingsbolag
  • Fungerar som investeringspartner med kapitalplacerare
  • Investerar i kontors- och utvecklingsprojekt i Helsingfors

Vi skapar funktionella, långsiktiga lösningar.

Som grund för vår verksamhet är en gemensam nytta för alla parter.

Så här fungerar vi

Vår styrka är individuella lösningar som genererar mervärde för våra kunder. Det handlar om att upptäcka och genomföra olika utvecklingsmöjligheter, att verksamheten löper flexibelt och smidigt samt att ha en djup förståelse om kundens behov.

Vi skapar fastighetshelheter som på lång sikt är fungerande lösningar både för dem som använder dem och för dem som investerar i dem. Med vårt affärskoncept har vi lyckats skapa långvariga kund- och partnerrelationer.

Vårt affärskoncept med investerare

HGR Property Partners äger fastigheter tillsammans med olika kapitalplacerare. Samarbetet utgår från att HGR svarar för den operativa verksamheten.

Våra investerings- och samarbetspartners är bl a Sveafastigheter, YIT och Ahlström Capital.