Regenero

  • Joint venture mellan YIT och HGR Property Partners
  • Grundat 2016
  • Fokuserar på omfattande regionala fastighetsutvecklingsprojekt

Stadsplaneringen behöver nya utvecklingsperspektiv

Synbar utveckling

YIT och HGR Property Partners har redan samarbetat inom många lyckade fastighetsutvecklingsprojekt som förverkligats tillsammans. Regenero grundades för att fördjupa detta samarbete och förbereda företagen för branschens framtida tillväxt.

Regeneros fastighetsutvecklingsprojekt bidrar till att lyfta områdets profil. Projekten förverkligas genom att utnyttja långvarig erfarenhet och yrkeskunnande inom branschen. Regeneros nytänkande beträffande utvecklingsmodeller kommer att bidra till och stöda förändringar inom ramen för stadsplanering.

Projekt

De förverkligade projekten är av omfattande natur och kan innefatta olika typer av utrymmen såsom kontors- och affärslokaler eller utrymmen inom den offentliga sektorn.

Genom att kombinera HGR:s starka kommersiella kunnande inom fastighetsutveckling och affärsnytänkande med YIT:s infrastruktur- och branschkunnande, kommer det nya företaget att få en solid plattform att stå på, en plattform som kommer att möjliggöra fullgörandet av krävande projekt. Bolagets fokus ligger på väl belägna utvecklingsprojekt i huvudstadsregionen.