Vastuullisuus

HGR Property Partnersin tavoitteena on kehittää pitkällä tähtäimellä kestäviä ja ympäristöystävällisiä tiloja ja rakennuksia niin käyttäjille kuin kaupunkilaisillekin.
Vastuullisuustoimet ovat olennainen osa toimintaamme  ja ohjaavat tekemistämme päivittäin uusien investointikohteiden analysoinnista aina käytönaikaisten toimien parantamiseen. HGR Property Partnersin pitkän tähtäimen tavoitteena on 100% hiilineutraali kiinteistöportfolio energiankäytön osalta vuoteen 2030 mennessä. Tämä saavutetaan pitkälti energian käyttöä tehostavin toimenpitein sekä lisäämällä kiinteistöjen omaa energiatuotantoa esimerkiksi aurinkopaneeleilla ja maalämmöllä.

Kaupunkien elävöittäminen

Ympäristöystävällisten rakennusten lisäksi kehitämme kokonaisvaltaisesti kestävää ja elävää kaupunkiympäristöä kaupunkilaisille. Rakennustemme käyttäjien tarjoamien palveluiden lisäksi lisäämme kaupunkilaisten hyvinvointia virikkeellisten kaupunkitilojen ja piha-alueiden muodossa. Elävöittämällä ja tiivistämällä kaupunkialueita kestävien kehitysprojektiemme avulla pyrimme edistämään vähäpäästöisempää ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta. Lisäksi kehittämällä vetovoimaisia toimitiloja pystymme luomaan alustoja kestävälle liiketoiminnalle.

Kasvihuonepäästöjen minimointi

Tehokkaalla maan- ja tilankäytöllä pystymme liittämään vajaakäytöllä olevia alueita eläväksi ja tiiviiksi osaksi kaupunkia. Olemassa olevien kiinteistöjen osalta pyrimme saneeraamalla ja energiatehokkuutta parantamalla maksimoimaan niiden elinikä sekä uudisrakentamisessa tavoittelemme aina mahdollisimman vastuullista kehittämistä niin ympäristön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Muodostamalla alueita sekä kehittämällä kiinteistöjä vastuullisin ja ympäristöystävällisin toimin voimme omalta osaltamme edesauttaa rakennusten ja kaupunkialueiden kasvihuonepäästöjen minimoimista.

Energiatehokkuus ja käyttäjien hyvinvointi etusijalla

Energiatehokkuutta sekä käyttäjien hyvinvointia painotetaan kaikissa kehitysprojekteissamme. LEED ympäristösertifikaatit ovat olleet osa kehitystoimintaamme jo vuodesta 2012 ja pyrimme sertifioimaan 100% hankekannastamme. Vuodesta 2012 alkaen olemme saavuttaneet kaikissa kohteissamme vähintään LEED Gold tason, joka myös ohjeistuksessamme toimii minimisertifiointitasona.  Olemme asettaneet hankkeillemme kunnianhimoiset tavoitteet, ja erityisesti tulevissa uudiskohdehankkeissamme pyrimme saavuttamaan korkeimman LEED Platinum ympäristösertifikaattitason

Code of Conduct

HGR:n toimintaohje määrittää liiketoimintatapamme sekä sanallistaa työyhteisömme arvot. Kuvatut eettiset toimintaohjeet koskevat meitä kaikkia ja niitä on aina noudatettava. Näin turvaamme toimintamme kestävyyden, edut ja maineen niin pitkällä kuin lyhyelläkin aikavälillä.
HGR Code of Conduct (PDF)